Xuất nhập khẩu 6 tháng đầu năm 2019 đạt mức cao nhất từ trước đến nay

Theo báo cáo của Tổng cục Thống kê, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa 6 tháng đầu năm ước đạt 245,48 tỉ đô la Mỹ, mức cao nhất của 6 tháng từ trước đến nay.

Đáng chú ý, xuất khẩu rau quả có tín hiệu tốt khi lần đầu tiên 6 tháng đầu năm đạt mức trên 2 tỉ đô la. Cán cân thương mại hàng hóa 6 tháng ước tính nhập siêu ở mức thấp với 34 triệu đô la (bằng 0,03% tổng kim ngạch xuất khẩu 6 tháng). Trong đó, khu vực kinh tế trong nước nhập siêu 15,72 tỉ đô la; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) xuất siêu 15,68 tỉ đô la.

Tính chung 6 tháng đầu năm nay, kim ngạch hàng hóa xuất khẩu ước tính đạt 122,72 tỉ đô la, tăng 7,3% so với cùng kỳ năm 2018, trong đó khu vực kinh tế trong nước đạt 36,82 tỉ đô la, tăng 10,8%, chiếm 30% tổng kim ngạch xuất khẩu; có 22 mặt hàng đạt giá trị xuất khẩu trên 1 tỉ đô la, chiếm 86,9% tổng kim ngạch xuất khẩu.

EVFTA

Trong khi đó, qua 6 tháng, kim ngạch hàng hóa nhập khẩu ước tính đạt 122,76 tỉ đô la, tăng 10,5% so với cùng kỳ năm 2018, trong đó khu vực kinh tế trong nước đạt 52,54 tỉ đô la, tăng 14,4%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt 70,22 tỉ đô la, tăng 7,8%; có 26 mặt hàng đạt kim ngạch trên 1 tỉ đô la, chiếm 84,7% tổng kim ngạch nhập khẩu.

Trong 6 tháng đầu năm 2019, kim ngạch xuất khẩu dịch vụ ước tính đạt 7,9 tỉ đô la, tăng 6,2% so với cùng kỳ năm ngoái. Còn kim ngạch nhập khẩu dịch vụ 6 tháng đầu năm nay ước tính đạt 9,2 tỉ đô la, tăng 4% so với cùng kỳ năm trước.