Vận tải đa phương thức và tiếp vận

Vận tải đa phương thức hiện nay là hoat động quan trọng nhất của Hải Khánh. Trung bình hoạt động này chiếm tới 70% khối lượng hàng vận tải và 50% tổng doanh thu toàn công ty.

Trong quá trình vận tải đa phương thức, Hải Khánh tổ chức thực hiện một phần hay toàn bộ các công việc từ giao nhận hàng, vận chuyển bằng đường biển, hàng không, đường sắt hoặc đường bộ, xếp dỡ, lưu kho, bảo quản, đóng gói, thủ tục hải quan đến điều phối phương tiện thích hợp để rút ngắn thời gian vận chuyển, đáp ứng được các yêu cầu của chủ hàng từ Việt Nam xuất đi các nước trên thế giới và ngược lại.

Đến nay Công ty đã và đang phục vụ có hiệu quả cho nhiều khách hàng theo phương thức từ sản xuất đến nơi tiêu thụ (door to door) từ Việt Nam xuất đi nước ngoài và từ các nước trên thế giới về Việt Nam thông qua trung tâm tiếp vận của Công ty tại Hà Nội, Hải Phòng, Đã Nẵng, Quy Nhơn, Nha Trang, Hồ Chí Minh.

Với kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực này bất chấp các khó khăn khách quan như thời tiết, cơ sở hạ tầng yếu tại Việt Nam Hải Khánh luôn làm hài lòng cả những khách hàng có yêu cầu cao nhất.

Chúng tôi có thể phục vụ khách hàng các dịch vụ sau:

1. Các dịch vụ giao nhận đường không và đường biển.

 • Tư vấn làm chứng từ xuất, nhập.
 • Lưu kho hàng hóa (ngắn hạn và dài hạn).
 • Xếp dỡ, lưu kho và kiểm đếm.
 • Đóng gói, đóng thùng, dán nhãn mác.
 • Làm hàng đặc biệt, quá khổ, quá tải, hàng dễ vỡ, hàng giá trị cao.
 • Làm hàng nguy hiểm.

2. Làm thủ tục hải quan, chứng từ và bảo hiểm.

3. Vận tải đa phương thức.

 • Dịch vụ từ cửa đến cửa cho hàng nội địa trong nước và hàng đến/ từ các nước trên thế giới.
 • Phân chia và giao hàng đến cho người sử dụng cuối cùng.

4. Gom hàng lẻ và phân phối.

 • Dịch vụ phân phối hàng.
 • Chia lẻ và phân phối hàng dự án.
 • Gom hàng đi tất cả các nước trên thế giới.