20 năm thành lập

 

Là đơn vị dịch vụ kỹ thuật hàng đầu của ngành vận chuyển Việt Nam, Hải Khánh không chỉ tập trung xây dựng cho bản thân mà đã hợp tác chặt chẽ với các đơn vị trong ngành, hỗ trợ các đơn vị, khai thác sử dụng tối đa các năng lực dịch vụ của các đơn vị trong và ngoài ngành để cùng nhau phát triển. Không chỉ tạo dựng cho bản thân Hải Khánh một cơ sở dịch vụ kỹ thuật đồ sộ mà còn gián tiếp hoặc trực tiếp tham gia xây dựng hệ thống cơ sở dịch vụ kỹ thuật nói chung cho toàn ngành vận chuyển. Bên cạnh nhiệm vụ chiếm lĩnh và giữ vững thị trường trong nước, Hải Khánh cũng luôn chú trọng đến việc đẩy mạnh xuất khẩu dịch vụ ra nước ngoài. Hiện nay, Hải Khánh đã thực hiện thành công nhiều công trình, dự án lớn

 

20 năm qua, tập thể các thế hệ Hải Khánh đã cùng nhau thắp sáng ngọn lửa đam mê và khát vọng, kề vai sát cánh, đoàn kết một lòng, năng động sáng tạo, tận dụng thời cơ, khắc phục khó khăn, thi đua lao động hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ và chỉ tiêu kế hoạch đề ra, trở thành đơn vị dịch vụ kỹ thuật hàng đầu của ngành dầu vận chuyển và từng bước khẳng định vị thế, tên tuổi trên trường quốc tế, thương hiệu Hải Khánh đã được các khách hàng trong và ngoài nước biết đến như một đối tác chiến lược đầy tiềm năng và đáng tin cậy