VĂN PHÒNG HẢI PHÒNG LỄ CHÙA ĐẦU NĂM BÍNH THÂN

Đầu năm Hải Khánh lễ chùa,
Lôi Âm rồi tới Cửa Ông, Ba Vàng
Hương hoa vàng sớ đầy mâm,
Sắp lễ thành kính dâng lên thánh thần
Chùa thiêng chẳng quản xa gần
Hẹn nhau dạy sớm từ hơn năm giờ

Trên xe già trẻ gái trai

Chuyện trò to nhỏ hát vui khắp đường

Ấy vậy mà đến chốn thiêng
Ai nấy tĩnh lặng tĩnh tâm nguyện cầu
Cầu cho mạnh khỏe bình an
Cầu cho Hải Khánh buôn may nhiều phần...
( Tin bài từ VP HPG/ Imp.hpg)