Wide Container

8

button_back_vn

Wide Container
Chất liệu thép
Millimet
Feet
Kích thước bên ngoài Chiều dài 6,058
Chiều rộng 2,591
Chiều cao 2,896
Kích thước bên trong Chiều dài 5,898
Chiều rộng 2,503
Chiều cao 2,698
Kích thước mở cửa Chiều rộng 2,493
Chiều cao 2,585
Kilogram Pound
Trọng lượng Tổng trọng tải tối đa 30,480 67,200
Vỏ 2,500 5,500
Trọng tải hàng tối đa 27,980 61,700
Met khối Feet khối
Dung tích bên trong 39.8 1,410