Ventilated Container

32

button_back_vn

Ventilated Container
Chất liệu thép
Millimet
Feet
Kích thước bên ngoài Chiều dài 6,058
Chiều rộng 2,438
Chiều cao 2,591
Kích thước bên trong Chiều dài 5,899
Chiều rộng 2,352
Chiều cao 2,393
Kích thước mở cửa Chiều rộng 2,340
Chiều cao 2,280
Kilogram Pound
Trọng lượng Tổng trọng tải tối đa 30,480 67,200
Vỏ 2,270 5,000
Trọng tải hàng tối đa 28,210 62,200
Met khối Feet khối
Dung tích bên trong 33.2 1,170