Tờ khai Hải Quan Asean

Home Page


NỘI DUNG CÁC TIÊU CHÍ THÔNG TIN CỦA TỜ KHAI HẢI QUAN ASEAN

Mẫu tờ khai ASEAN- VN

Tờ khai Hải quan Asean

Tờ khai Hải quan Asean

HƯỚNG DẪN CHI TIẾT CÁCH GHI CÁC TIÊU THỨC TRÊN TỜ KHAI HẢI QUAN