Thông tin an toàn hàng hải

THÔNG TIN AN TOÀN HÀNG HẢI

I. Thông tin duyên hải:

Trực canh và xử lý các dữ liệu cấp cứu, khẩn cấp 24/24 giờ :

- Trên các tần số và phương thức thông tin theo GMDSS  
- Trên Inmarsat-C trong hệ thống Inmarsat 
- Trong hệ thống Cospas-Sarsat

Phát thông báo an toàn hàng hải:

Trên sóng NAVTEX tần số 518 KHz, bao gồm thông báo chỉ dẫn luồng lạch, thông báo tập trận trên biển, thông báo vật nguy hiểm thả trôi, xác tàu đắm ...

Thời gian phát (LT)

Tên Đài

0250; 0650; 1450; 2250

Hồ Chí Minh Radio

0040; 0440; 1240; 1640

Đà Nẵng Radio

image002

Phát bản tin dự báo thời tiết biển, bản tin khí tượng biển và các bản tin báo bão:

Trên sóng NAVTEX tần số 518 KHz:

Loại bản tin

Thời gian phát

Tên Đài

Bản tin thời tiết biển

08:40; 20:40

Đà Nẵng Radio

10:50; 18:50

Hồ Chí Minh Radio

Thông báo bão

00:30; 07:30; 12:30; 19:30

Đà Nẵng Radio

02:50; 06:50; 10:50; 14:50; 18:50; 22:50

Hồ Chí Minh Radio

II. Thông tin thuỷ sản:

- Trực canh và xử lý các dữ liệu cấp cứu, khẩn cấp 24/24 giờ trên tần số 7903 KHz
- Phát thông báo an toàn hàng hải trên tần số 7906 KHz
- Phát bản tin dự báo thời tiết biển, bản tin khí tượng biển và các bản tin báo bão trên:

Tần số (Khz)

Khu vực biển

Thời gian phát hàng ngày

Đài phát

Dự báo thời tiết

Báo bão 2 giờ/lần


8294

Bắc

7h 10 và 19h 10

Phút thứ 10 mỗi giờ lẻ

Hải Phòng

Trung

7h 10 và 19h 40

Phút thứ 40 mỗi giờ lẻ

Đà Nẵng

Nam

8h 10 và 20h 10

Phút thứ 10 mỗi giờ chẵn

Hồ Chí Minh

7906

Bắc

8h 20 và 20h 20 (kèm theo bản tin an toàn hàng hải)

Phút thứ 20 mỗi giờ chẵn

Hòn Gai

Trung

7h 50 và 19h 50 (kèm theo bản tin an toàn hàng hải)

Phút thứ 50 mỗi giờ lẻ

Nha Trang

Nam

7h 20 và 19h 20 (kèm theo bản tin an toàn hàng hải)

Phút thứ 20 mỗi giờ lẻ

Vũng Tàu

Nguồn: Công ty Thông tin Điện tử Hàng hải Việt Nam (Vishipel)