Site Office

20a

20b20c

20d
20e

button_back_vn

Site Office
Chất liệu thép
Millimet
Feet
Kích thước bên ngoài Chiều dài 6,058
Chiều rộng 2,438\2,600
Chiều cao 2,591\2,700
Kích thước bên trong Chiều dài 5,800
Chiều rộng 2,200\2,362
Chiều cao 2,260\2,369
Kích thước mở cửa Chiều rộng 900
Chiều cao 2,000
Kilogram Pound
Trọng lượng Tổng trọng tải tối đa \ \
Vỏ 2,600\2,800 5,738\6,179
Trọng tải hàng tối đa \ \
Met khối Feet khối
Dung tích bên trong 12.8/13.7 28.3/30.2