Side Swing Door Container

10

button_back_vn

Side Swing Door Container
Chất liệu thép
Millimet
Feet
Kích thước bên ngoài Chiều dài 6,058
Chiều rộng 2,438
Chiều cao 2,896
Kích thước bên trong Chiều dài 5,898
Chiều rộng 2,224
Chiều cao 2,602
Kích thước mở cửa Chiều rộng 2,168
Chiều cao 2,185
Kilogram Pound
Trọng lượng Tổng trọng tải tối đa 24,000 7,210
Vỏ 3,300 7,270
Trọng tải hàng tối đa 20,700 45,640
Met khối Feet khối
Dung tích bên trong 34.1 1,205