Not Criterion Container B

31

button_back_vn

Not Criterion Container
Chất liệu thép
Millimet
Feet
Kích thước bên ngoài Chiều dài 2,260
Chiều rộng 2,438
Chiều cao 2,591
Kích thước bên trong Chiều dài 2,100
Chiều rộng 2,352
Chiều cao 2,393
Kích thước mở cửa Chiều rộng 2,342
Chiều cao 2,280
Kilogram Pound
Trọng lượng Tổng trọng tải tối đa 10,160 22,400
Vỏ 1,300 2,870
Trọng tải hàng tối đa 8,860 19,530
Met khối Feet khối
Dung tích bên trong 11.8 416