Mini Container

1.JPG1a
1b

button_back_vn

Mini Container
Chất liệu thép
Millimet
Feet
Kích thước bên ngoài Chiều dài 1,300
Chiều rộng 900
Chiều cao 1,300
Kích thước bên trong Chiều dài 1,250
Chiều rộng 860
Chiều cao 1,200
Kích thước mở cửa Chiều rộng 880
Chiều cao 1,260
Kilogram Pound
Trọng lượng Tổng trọng tải tối đa 1,000 2,205
Vỏ 180 397
Trọng tải hàng tối đa 820 1,808
Met khối Feet khối
Dung tích bên trong 1.29 46