Insu. Pallet Container Wide

44a
4b

button_back_vn

Insu. Pallet Container Wide
Chất liệu thép
Millimet
Feet
Kích thước bên ngoài Chiều dài 6,400
Chiều rộng 3,000
Chiều cao 3,000
Kích thước bên trong Chiều dài 6,000
Chiều rộng 2,750
Chiều cao 2,650
Kích thước mở cửa Chiều rộng 2,902
Chiều cao 2,689
Kilogram Pound
Trọng lượng Tổng trọng tải tối đa \ \
Vỏ 3,500 7,725
Trọng tải hàng tối đa \ \
Met khối Feet khối
Dung tích bên trong 43.7 1,543