Hopper Container

17

button_back_vn

Hopper Container
Chất liệu thép
Millimet
Feet
Kích thước bên ngoài Chiều dài 6,058
Chiều rộng 2,438
Chiều cao 2,591
Kích thước bên trong Chiều dài
Chiều rộng
Chiều cao
Kích thước mở cửa Chiều rộng
Chiều cao
Kilogram Pound
Trọng lượng Tổng trọng tải tối đa 15,000 33,070
Vỏ
Trọng tải hàng tối đa
Met khối Feet khối
Dung tích bên trong