Double Door Container 40'

15.JPG

button_back_vn

Double Door Container 40'
Chất liệu thép
Millimet
Feet
Kích thước bên ngoài Chiều dài 12,192
Chiều rộng 2,438
Chiều cao 2,591
Kích thước bên trong Chiều dài 12,032
Chiều rộng 2,352
Chiều cao 2,393
Kích thước mở cửa Chiều rộng 2,340
Chiều cao 2,280
Kilogram Pound
Trọng lượng Tổng trọng tải tối đa 30,480 67,200
Vỏ 3,660 8,060
Trọng tải hàng tối đa 26,820 59,140
Met khối Feet khối
Dung tích bên trong 67.7 2,390