ĐÓN TIẾP ĐẠI LÝ GREATEN SHIPPING AGENCY LTD.

Ngày 09-10/04/2014 vừa qua, văn phòng TP. Hồ Chí Minh và TP. Hải Phòng đã đón tiếp đại lý Greaten Shipping- một người bạn lâu năm của Hải Khánh.

Hai bên gặp mặt, trao đổi thông tin, giới thiệu thông tin của công ty mình và tập trung về hướng phát triển hợp tác giữa hai bên.

12

1