Container mở nắp 40'

con_open_40

button_back_vn

Container mở nắp 40'
Chất liệu thép
Millimet
Feet
Kích thước bên ngoài Chiều dài 12,190 40'
Chiều rộng 2,440 8'
Chiều cao 2,590 8'6"
Kích thước bên trong Chiều dài 12,020 39'5.2"
Chiều rộng 2,342 7'8.4"
Chiều cao 2,234 7'7.7"
Kích thước mở cửa Chiều rộng 2,338 7'8"
Chiều cao 2,234 7'3.8"
Kilogram Pound
Trọng lượng Tổng trọng tải lớn nhất 36,000 79,370
Vỏ 4,430 9,760
Trọng tải hàng lớn nhất 31,570 69,600
Met khối Feet khối
Dung tích bên trong 66.7 2,355