Container mở nắp 20'

con_open_201

button_back_vn

Container mở nắp 20'
Chất liệu thép
Millimet
Feet
Kích thước bên ngoài Chiều dài 6,060 19'10"
Chiều rộng 2,440 8'
Chiều cao 2,590 8'6"
Kích thước bên trong Chiều dài 5,902 19'4.3"
Chiều rộng 2,240 7'4.1"
Chiều cao 2,352 7'8.5"
Kích thước mở cửa Chiều rộng 2,335 7'7.9"
Chiều cao 2,240 7'4.1"
Kilogram Pound
Trọng lượng Tổng trọng tải tối đa 24,000 52,910
Vỏ 2,440 5,380
Trọng tải hàng tối đa 21,560 47,520
Met khối Feet khối
Dung tích bên trong 32 1,133