Container cao 45'

22

button_back_vn

Container 45'
Chất liệu thép
Millimet
Feet
Kích thước bên ngoài Chiều dài 13,716
Chiều rộng 2,438
Chiều cao 2,896
Kích thước bên trong Chiều dài 13,556
Chiều rộng 2,352
Chiều cao 2,700
Kích thước mở cửa Chiều rộng 2,340
Chiều cao 2,585
Kilogram Pound
Trọng lượng Tổng trọng tải tối đa 32,500 71,650
Vỏ 4,870 10,730
Trọng tải hàng tối đa 27,630 60,920
Met khối Feet khối
Dung tích bên trong 86 3,404