Container Cao 40'

con_hc_40

button_back_vn

Container cao 40'
Chất liệu thép
Millimet
Feet
Kích thước bên ngoài Chiều dài 12,190 40'
Chiều rộng 2,440 8'
Chiều cao 2,910 9'6"
Kích thước bên trong Chiều dài 12,031 39'5.6"
Chiều rộng 2,352 7'8.5"
Chiều cao 2,698 8'10"
Kích thước mở cửa Chiều rộng 2,340 7'8.1"
Chiều cao 2,585 8'5.8"
Kilogram Pound
Trọng lượng Tổng trọng tải tối đa 30,480 67,200
Vỏ 3,980 8,755
Trọng tải hàng tối đa 26,500 58,425
Met khối Feet khối
Dung tích bên trong 76.3 2,694