Container 48'

25a

25b

25c

button_back_vn

Container cao 48'
Chất liệu thép
Millimet
Feet
Kích thước bên ngoài Chiều dài 14,630
Chiều rộng 2,438
Chiều cao 2,896
Kích thước bên trong Chiều dài 14,471
Chiều rộng 2,352
Chiều cao 2,698
Kích thước mở cửa Chiều rộng 2,340
Chiều cao 2,280
Kilogram Pound
Trọng lượng Tổng trọng tải tối đa 30,480 67,200
Vỏ 4,970 10,957
Trọng tải hàng tối đa 25,510 56,243
Met khối Feet khối
Dung tích bên trong 91.8 3,235