Container 45'

19

button_back_vn

Container 45'
Chất liệu thép
Millimet
Feet
Kích thước bên ngoài Chiều dài
Chiều rộng
Chiều cao
Kích thước bên trong Chiều dài
Chiều rộng
Chiều cao
Kích thước mở cửa Chiều rộng
Chiều cao
Kilogram Pound
Trọng lượng Tổng trọng tải tối đa
Vỏ
Trọng tải hàng tối đa
Met khối Feet khối
Dung tích bên trong