Container 10'

5a5b

5c

button_back_vn

Container 10'
Chất liệu thép
Millimet
Feet
Kích thước bên ngoài Chiều dài 2,991
Chiều rộng 2,438
Chiều cao 2,591
Kích thước bên trong Chiều dài 2,831
Chiều rộng 2,352
Chiều cao 2,393
Kích thước mở cửa Chiều rộng 2,340
Chiều cao 2,280
Kilogram Pound
Trọng lượng Tổng trọng tải tối đa 10,160 22,400
Vỏ 1,350 2,980
Trọng tải hàng tối đa 8,810 19,420
Met khối Feet khối
Dung tích bên trong 14.9 530