CÔNG BỐ GIẢI THƯỞNG CUỘC THI THIẾT KẾ LOGO CHÀO MỪNG 20 NĂM KỶ NIỆM CÔNG TY

Sau khi xem xét, cân nhắc kỹ lưỡng từng tác phẩm, Ban tổ chức và Ban giám khảo cuộc thi xin thông báo cơ cấu giải thưởng sẽ có một sự thay đổi nhỏ.

 

Cuộc thi lần này chúng tôi không tìm ra được giải nhất vì cả 05( Năm) tác phẩm tuy có đều có ý tưởng rất tốt, tuy nhiên chưa thực sự đặc sắc và ‘Chuẩn’ để được sử dụng trên các phương tiện truyền thông.

 

Theo đó, 02( Hai) tác phẩm được đánh giá cao nhất sẽ đạt Đồng giải Nhì. 02(Hai) giải này thuộc về Ms. Kathy Huyền và Ms. Maggie Linh. 02( Hai) tác phẩm này sẽ được đưa sang các tổ chức chuyên môn đánh giá và chỉnh sửa:

 

- Các tổ chức tin cậy thuộc trường ĐH Kiến trúc thành phố Hồ Chí Minh

- Các tổ chức chuyên về làm lịch, làm web

- Các chuyên gia Photoshop, Auto Cad

 

Tác phẩm tốt hơn cả sau khi chỉnh sửa sẽ được lựa chọn để sử dụng chính thức trên các phương tiện truyền thông.

 

03( Ba) tác phẩm còn lại của Ms. Jenny Yến, Ms. Vicky Thảo và Mr. Henry Trường sẽ đạt Đồng giải Ba.

 

Một lần nữa xin được chúc mừng 05( Năm) tác giả trên đây.

 

Hãy cùng nhìn lại 05( Năm) tác phẩm này:

 

Logo của Ms. Kathy:

cathy

Logo của Ms. Maggie Linh:


maggie 1

Logo của Ms. Jenny:

LOGO-JENNY

 

Logo của Ms. Vicky:

chi thao.JPG

 

Logo của Mr. Henry Trường:

a truongT/M BAN TỔ CHỨC CUỘC THI