Combination Container

21a21b

button_back_vn

Combination Container
Chất liệu thép
Millimet
Feet
Kích thước bên ngoài Chiều dài 12,192
Chiều rộng 2,438
Chiều cao 2,591
Kích thước bên trong Chiều dài 12,032
Chiều rộng 2,352
Chiều cao 2,393
Kích thước mở cửa Chiều rộng 2,340
Chiều cao 2,280
Kilogram Pound
Trọng lượng Tổng trọng tải tối đa 30,480 67,200
Vỏ 3,720 8,200
Trọng tải hàng tối đa 26,760 59,000
Met khối Feet khối
Dung tích bên trong 67.7 2,390