CHUYẾN CÔNG TÁC ĐI LÀO THÁNG 08/2015

Nhằm mở rộng, khai phá thị trường Lào và tìm kiếm đối tác cho các lô hàng transit đi Lào, từ ngày 19/08/2015 đến ngày 21/08/2015, Ban Lãnh đạo công ty đã cử 04 đồng chí đi công tác tại Vientiane, Lào.

10
3
4
5
6
7
8
9