Các hoạt động ngoại khóa

Với khẩu hiệu" Không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của cán bộ nhân viên", chúng tôi thường tổ chức các cuộc sinh hoạt ngoại khóa và các bữa tiệc nhỏ chúc mừng sinh nhật cho các cán bộ nhân viên.

IMG_1784.JPG
IMG_1790.PNG
IMG_1791.JPG
IMG_1792.PNG
IMG_1798.JPG
IMG_1801.JPG
IMG_1808.JPG
IMG_1841.JPG
IMG_1861.PNG
IMG_1868.PNG
IMG_1873.PNG
IMG_1878.JPG
IMG_1906.PNG
IMG_1911.PNG
SN 001.PNG
SN 002.PNG
SN 006.PNG
SN 004.PNG
SN 005.PNG
SN 014.PNG
SN 007.PNG