Butterdish And Platform

Untitled Document

26a 26b

26c

button_back_vn

Butterdish And Platform
Millimet
Feet
Millimet Feet
Kích thước bên ngoài Chiều dài 12,192 12,192
Chiều rộng 2,438 2,438
Chiều cao 2,591 470
Kích thước bên trong Chiều dài 12,035 \
Chiều rộng 2,300 \
Chiều cao 2,550 \
Kích thước mở cửa Chiều rộng 1,741 \
Chiều cao 1,832 \
Kilogram Pound Kilogram Pound
Trọng lượng Tổng trọng tải tối đa 30,480 67,200 30,480 67,200
Vỏ 2,800 6,170 5,200 11,450
Trọng tải hàng tối đa 27,680 61,030 25,280 55,750
Met khối Feet khối Met khối Feet khối
Dung tích bên trong 70.58 2,490 \ \