Bulk Container

27a.JPG27b

button_back_vn

Bulk Container
Chất liệu thép
Millimet
Feet
Kích thước bên ngoài Chiều dài 6,058
Chiều rộng 2,438
Chiều cao 2,591
Kích thước bên trong Chiều dài 5,900
Chiều rộng 2,352
Chiều cao 2,315
Kích thước mở cửa Chiều rộng 2,410
Chiều cao 1,336
Kilogram Pound
Trọng lượng Tổng trọng tải tối đa 30,480 67,200
Vỏ 2,270 5,010
Trọng tải hàng tối đa 28,210 62,195
Met khối Feet khối
Dung tích bên trong 32 1,130