Baby Container

2

button_back_vn

Baby Container
Chất liệu thép
Millimet
Feet
Kích thước bên ngoài Chiều dài 2,438
Chiều rộng 1,524
Chiều cao 2,286
Kích thước bên trong Chiều dài 2,360
Chiều rộng 1,422
Chiều cao 2,161
Kích thước mở cửa Chiều rộng 2,340
Chiều cao 2,280
Kilogram Pound
Trọng lượng Tổng trọng tải tối đa 3,270 7,210
Vỏ 550 1,210
Trọng tải hàng tối đa 2,720 6,000
Met khối Feet khối
Dung tích bên trong 7,25 256